Sunday, 13 January 2013

"AHOBA KANGKHALNUNGDA" Aung San Suu Kyi
 Mafut mafut hoba
 Indian democracygi kangkhalnungda
 Ngasi eikhoi tumli.

 Yengu,
 Sarugi hakchangsingsida
 Matha matha pomkhatlibasi
 Ee pamba kangsingi yakhunni.
 Eikhoina themlingei tumningdana tumba
 Chelli nangna kha-wang
 Maikei salai khangda
 Laisol oiraduna democracybu.


 Suu Kyi,
 Khange khalliba kangkhaldu nangna
 Tumthaninglaba Myanmar meeyamgi
 Yenghoukho munna aho arak
 Takhidanaba kangsingi khayatta.

 Nattragadi democracygi mamomloi!
 Ningamjarakloi nang tungda
 Maikei khangdana paisillakpa kangsingna
 Chuplarabada nangi meeyamgi ee.
.................................................

No comments:

Post a Comment