Saturday, 19 January 2013

"MEE AMOMGI DASHA"

Yenbi oijaramlaba
shanbi oijaramlaba
nattagasu
mee amom nattaba
amom makhal ama
hek oijaramlaba,
kainaramloi nakhoi
taibangpanga adumna khak
hattokchaduna
nashana nashabu
hattokpiduna
aramba kokkhraba mee labasingna.
..........................................................

No comments:

Post a Comment