Friday, 18 January 2013

"EI SHEIRENG IKHINI"Eina sheireng iraba
Eigi ima ipa ibung
Makhoi eigi Socratesni.

Adubu
Platogum
Yengduna leiba ngamde
Tangoi olhanbada eigi sheirengsingbu
Cheijabasu ngamde ishana ishada
Chatthoraklabani haina
Mathang ahum achumbadagi.

Maramdi
Eigi thanungda
Dhyanda loopli Aristotle
Thouna happiraduna eibu
Sheireng inabagi.
...............................

No comments:

Post a Comment