Monday, 21 January 2013

"CHAKTHUNG"
Azam,
Wrouranu marup

Paan-gi nungshibabu

Nafamda katpa ngamdrabasu

Nangisu khakli

Thamoida mafam amadi

Eibu ningjabagi

Toubimal khangba uttuna.

Puri meichak machet amadi

Minungshi chaubi thamoisina

Nakhut hangna hankhraba

Bikhyari nangidamak.
.......................................


No comments:

Post a Comment